جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
13
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum /Plasma(H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
F-293
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
ال دي ال