جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای نمونه گیری اسپرم ( مایع منی )

راهنماي بيمارجهت تهيه نمونه مايع مني

لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زيررا مطالعه فرمائيد:

مشخصات ثبت شده برروي برچسب نمونه را كنترل نمائيد تا صحيح باشد

بيمار بايد حداقل 2 وحداكثر 7 روز قبل ازآزمايش، نزديكي يا انزال نداشته باشد

بهتراست نمونه گيري را درمحلي كه آزمايشگاه دراختيارتان مي گذارد انجام دهید.

در صورتيكه نمونه را در منزل تهيه مي كنيد قبلاً در مورد زمان تحويل آن به آزمايشگاه با نمونه گيري

هماهنگ کنید و در هرصورت نمونه باید ظرف 30 دقیقه به آزمایشگاه منتقل شود .

 

دست ها وآلت تناسلي را با آب وصابون شستشو داده وكاملاً خشك كنيد.

مايع مني را به طور كامل ومستقيم در داخل ظرف جمع آوري نمائيد ودقت كنيد آب ، ماده شوينده يا

ادرار با مايع مني مخلوط نشود ونمونه را سريعاً به نمونه گيري تحويل دهيد.( درب ظرف نمونه گيري

فقط هنگام خالي كردن نمونه باز شود)

ازبه كاربردن كاندوم جهت تهيه نمونه مني خودداري نمائيداگر از داروي خاصي استفاده مي كنيد آزمايشگاه را مطلع سازيد

آزمايش مايع مني بعد از بستن لوله ها در مردان (وازكتومي):

انجام آزمايش مني در اين افراد مشابه انجام آزمايش معمولي مني است با اين تفاوت كه

اين آزمايش بايد حداقل 2 ماه پس از بستن لوله ها انجام شود

در طي 24 ساعت پيش از انجام آزمايش نبايد نزديكي صورت پذيرد يا مايع مني به هر علت دفع شود

نمونه اي كه شش ساعت پس از جمع آوري تحويل آزمايشگاه شود، فاقد ارزش است.

 

توجه شما به نكات يادشده باعث افزايش صحت ودقت آزمايش خواهدشد..