جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای نمونه گیری ادرار در نوزادان

راهنماي نمونه گيري ادرار در نوزادان:  

جهت انجام صحيح نمونه گيري ادرار در نوزادان و جلوگيري از تكرار نمونه گيري توجه شما را به نكات زير جلب مي نمائيم:

نمونه گيري ادرار در نوزادان توسط كيسه ادرار استريل صورت مي گيرد براي استفاده بهتراز كيسه ادرار ابتدا محل

ادرار نوزاد را)ناحيه تناسلي(با آب ولرم و صابون)مخصوص نوزادان (شستشو مي دهند،به گونه اي كه هيچ روغن،

پودر بچه و صابون هاي حاوي لوسيون روي پوست محل شسته شده باقي نماند. بهتر است خشك شدن محل

شستشو در دماي آزاد صورت گيرد و از حوله،دستمال و مانند آن استفاده نشود.

 در مورد نوزاد پسر شستن آلت تناسلي و اطراف آن كافي است ولي در مورد نوزادان دختر بهتر

 است ناحيه تناسلي و اطراف آن تا مقعدشستشو داده شود. جهت  وصل كردن  كيسه ادرار

 استريل براي نوزاد پسر،لايه محافظ روي كيسه ادرار جدا شده و آلت تناسلي درون سوراخ كيسه

 قرار گيرد و محل چسب دار به اطراف محل الت تناسلي چسبانده شود و براي نوزاد دختر لايه 

  محافظ كيسه را جدا كرده و از قسمت تحتاني روي و اطراف ناحيه تناسلي را بكشيد تا چين هاي

 

پوست باز شده و كيسه به دقت در اطراف اين چين ها چسبيده شود،دقت فرماييد تا كيسه در

 

تمام قسمتها چسبيده شود.

 

 

 

 

 پس از جمع آوري ادرار در كيسه، بلافاصله درون ظرف استري(براي كشت ادرار) و يا ظرف غيراستريل(براي ساير

آزمايش ها)قرار دهيد و حداكثر تا 2 ساعت به آزمايشگاه منتقل نمائيد .

 

 توجه شما به نكات يادشده باعث افزايش صحت ودقت نتیجه  آزمايش خواهدشد.