جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای نمونه گیری کشت ادرار در آقایان

راهنماي نمونه گيري جهت كشت ادرار در آقايان

لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زيررا مطالعه فرمائيد:

مشخصات ثبت شده برروي برچسب نمونه را كنترل نمائيد تا صحيح باشد

نمونه ادرار را فقط درظرف يكبار مصرف واستريل كه آزمايشگاه دراختيارتان قرار ميدهد جمع آوري

نمائيد. ابتدا دست خود را با آب وصابون شستشو دهيد ،قسمت خارجي دستگاه تناسلي را با آب بشوئيد ودقت

فرمائيد به خوبي باآب فراوان اين كار انجام شود كمي منتظر بمانيد تاخشك شود سپس قسمت اول

ادرارخود را دور ريخته ،وسط ادرار را حداقل 30 ميلي ليتر (نصف ظرف ) درون ظرف بريزيد،درب ظرف را

بسته ودر محل مخصوص در آزمايشگاه قرار دهيد. بهتر است ادرار اول صبح راجهت كشت ادرار جمع

آوري كنيد.اگر ادرار را خارج ازآزمايشگاه تهيه كرديد ونمي توانيد نمونه رادراسرع وقت به آزمايشگاه منتقل

 کنید كنيد نمونه رابا درب بسته در يخچال ( 2تا 8 درجه ) ) نگهداري نموده وبعدازآن دراسرع وقت به  

آزمايشگاه منتقل نمائيد ..اگر ازآنتي بيوتيك ، پماد ، كرم يا داروي خاصي استفاده مي كنيد قبل از نمونه گيري آزمايشگاه را

مطلع سازيد

جهت انجام كشت هاي ميكربي ازجمله كشت ادرار مي بايست حداقل يك هفته از آخرين مصرف داروي

آنتي بيوتيك گذشته باشد مگر درمواردي كه بااطلاع پزشك معالج بيمار مي باشد .

 

 

توجه شما به نكات يادشده باعث افزايش صحت ودقت آزمايش خواهدشد..