جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای نمونه گیری در منزل

سرویس نمونه گیری در منزل برای بیمارانی که به هر دلیل قادر به مراجعه حضوری به آزمایشگاه نیستند ارائه می شود

برای استفاده از سرویس نمونه گیری در منزل پس از مراجعه حضوری به ازمایشگاه و پذیرش بیمار جهت انجام نمونه گیری

با مسئول نمونه گیری در منزل هماهنگ بفرمائید. در صورت عدم امکان مراجعه حضوری با ازمایشگاه تماس بگیرید :

شماره تلفن پذیرش : 44043625