جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
Immunoflurescence
نام های مشابه
ليستريا - IF