جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2H
نوع نمونه
Whole Blood(Serum Citrate)
حجم نمونه
2.5
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
SC-1:4
نام روش اندازه گیری
Sedimentation
نام های مشابه
اي اس آر- سديمان خون