جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
951
نوع نمونه
Bone Marrow
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8 '
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
توسط پاتولوژیست
نام روش اندازه گیری
Manual Procedure
نام های مشابه
BM-BX