جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA) 
حجم نمونه
2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
CELL COUNTER
نام های مشابه
ائوزينوفيل خون در ميلي متر مكعب