جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
203
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum-CSF
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
ايي.بي.وي