جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
آژمایشات

کد آزمایش
897
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3d
نوع نمونه
Serum /Plasma(H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
بدون تحرک از 2 ساعت قبل
مورد استفاده
LDHدر آسیب سلولی مثل هیپوکسی و نکروز و قلبی افزایش می یابد.
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
لاکتات دهیدروژناز - ال دي اچ