تشخیص طبی ، سیتولوژی و پاتولوژینام کاربری و رمز عبور در قبض پذیرش درج شده است
فلکه دوم صادقيه - بولوار اشرفي اصفهاني - نرسيده به تقاطع مرزداران - جنب گلستان چهاردهم (جنب برج نگین رضا)
تلفن : ٤٤٠٤٣٦٢٥ - - - - - - فکس : ٤٤٠٠٣٢٢٢